Privacy statement van Zeddicus

Verzamelen van persoonsgegevens via de website

We verzamelen geen persoonsgegevens.

Verzamelen van analytische gegevens

We gebruiken Google Analytics om het bezoek aan de site te monitoren. Dat gebeurt volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens; zo zijn de IP-adressen geanonimiseerd.

Klachten

Klachten over deze site en/of het verzamelen van bezoekersgegevens kun je sturen naar info@zeddicus.nl. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Adres

Zeddicus
Brederoodseweg 81
2082BT Santpoort-Zuid
06 53 467 857